Stichting Hoormij

Stichting Hoormij is de belangenbehartiger voor iedereen met een gehooraandoening of taalontwikkelingsstoornis.