Sociale verzekeringsbank (SVB)

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert sociale regelingen uit zoals o.a. AOW, kinderbijslag en Nabestaandenuitkering.

https://www.svb.nl/nl/algemeen/contactformulier

Taakomschrijving SVB

De SVB is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland, zoals kinderbijslag en AOW-pensioen. De SVB verzorgt de uitbetaling van deze regelingen aan mensen die er recht op hebben. Ook verzorgt de SVB de betaling van het persoonsgebonden budget (pgb).

Hoe nuttig is deze informatie?

1400 / via Whatsapp: 06 5500 1400