VNB

De stichting VNB Nationale Bedevaarten is een katholieke maatschappelijke organisatie die bedevaarten organiseert.