VNB

Internet: http://vnb.nl

De stichting VNB Nationale Bedevaarten is een katholieke maatschappelijke organisatie die bedevaarten organiseert.